RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.

 

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest EPS-Serwis z siedzibą przy ul. Młynarskiej 40/14 91-838 ŁÓDŹ, NIP 7292287494, REGON 369703709, e-mail: 

 

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi brokera kurierskiego, jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

 

Twoje dane osobowe zbierane w niniejszym formularzu możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

 

1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

 

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranych drogą elektroniczną umów lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przysługuje Ci prawo:

 

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3) do usunięcia danych;

4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) do przenoszenia danych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do procesu realizacji zamówienia złożonego poprzez formularz zamówienia.